foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Знання - це скарб, а навчання - ключ до нього.

Навчання - світло, а не навчання тьма.

Знання за гроші не купиш.

Знання - це сила, а незнання - робоча сила?

Хорошого спеціаліста робота сама шукає.

Електротехніка

 Практична робота №4

Тема:  Розрахунок трифазного асинхронного двигуна.

Мета: Навчитись розраховувати  параметри та величини трифазного асинхронного двигуна.

Завдання:

Користуючись початковими даними згідно варіанту  таблиці 1  параметрів та величин  трифазного асинхронного двигуна  при частоті  струму f1= 50 Гц

 необхідно визначити:

1. Потужність яку споживає двигун з мережі.  Pн / ηн   [кВт]

2.Сумарні втрати потужності в двигуні.   ΣРвтр= P1- Рн[кВт]

3.Синхронну частоту обертання магнітного поля статора

Стандартний ряд синхронних частот :n1 = (3000,1500,1000,750,600)

4.Число пар полюсів обмотки статора: р=60f/n1

 5.  Номінальне ковзання : Sн=((n1-n2)/n1) 100%

6.  Частоту струму в обмотці ротора: f2 = fSн   [Гц]

7.    Номінальний момент:  Mн=9565 Pн/n2  [Н м]

 8.    Максимальний момент. Визначається із співвідношення Mм/Mн

9.     Пусковий момент. Визначається із співвідношення Mп/Mн

10.  Номінальний струм Iн =(Рн 1000) /(√3 Uн ηнcosφ) [A]

 11.    Пусковий струм. Визначається із співвідношення Іпн

 Початкові дані

Варіант

Uн,В

Рн,

кВт

n2,

об/хв

Iп/Ін

Mп/Mн

Mм/Mн

ηн

cosφ

1

220

0,08

690

4,5

1,6

2,4

0,6

0,78

2

380

0,09

960

5

1,8

2,6

0,64

0,8

3

127

0,1

1440

6

1,7

2,5

0,66

0,82

4

220

0,12

2850

7

2

1,8

0,68

0,84

5

380

0,15

730

7,5

2,1

1,7

0,7

0,86

6

220

0,17

970

6,5

2,2

2

0,74

0,88

7

380

0,18

1460

3,5

2,4

2,1

0,76

0,9

8

220

0,23

2910

4

2,6

2,2

0,78

0,6

9

127

0,25

690

4,5

2,5

2,4

0,8

0,64

10

220

0,28

960

5

1,6

2,6

0,82

0,66

11

220

0,3

1440

6

1,8

2,5

0,84

0,68

12

110

0,4

2850

7

1,7

2,2

0,86

0,7

13

220

0,55

730

7,5

2

2,4

0,88

0,78

14

380

0,64

970

6,5

2,1

2,6

0,9

0,8

15

220

0,76

1460

3,5

2,2

2,5

0,92

0,82

16

110

0,8

2910

4

2,4

2,3

0,94

0,84

17

380

0,9

680

4,5

2,6

1,6

0,6

0,86

18

110

1

950

5

2,5

1,8

0,64

0,88

19

220

1,2

1390

6

2,2

1,7

0,66

0,9

20

380

1,4

2880

7

2,4

2

0,68

0,6

21

110

1,6

680

7,5

2,6

2,1

0,7

0,64

22

220

1,8

950

6,5

2,5

2,2

0,74

0,66

23

380

2

1390

3,5

2

2,4

0,76

0,68

24

127

2,2

2880

4

2,1

2,6

0,78

0,7

25

220

3

730

4,5

1,6

2,5

0,8

0,78

26

110

4

970

5

1,8

1,6

0,82

0,8

27

380

5

1460

6

1,7

1,8

0,84

0,82

28

110

5,5

2910

7

2

1,7

0,86

0,84

29

127

6

1455

7,5

2,1

2

0,88

0,86

30

380

7,5

2860

6,5

2,2

2,1

0,9

0,88

Програма для електричних розрахунків Електрик 7.5 завантажити

 

Приклад  розрахунку практичної роботи

Напруга Uном   = 220 В, частота струму в мережі 50 Гц. Розшифруйте умовне позначення двигуна.Користуючись каталожними даними три­фазного асинхронного двигуна (таблиця ),

Варі ант

Тип двигуна

Рном, кВт

n2, об/хв

Іп/Іп

Мп/Мн

 Мм/Мн

 ηн

 cosφн

00

АИР50А2УЗ

0,18

1370

5,0

2,0

2,2

0,64

0,64

визначіть:

1. Потужність яку споживає двигун з мережі.  Pн / ηн   [кВт]  P= 0,18 /0,64 = 0,28 [кВт]

2.Сумарні втрати потужності в двигуні.   ΣРвтр= P1- Рн[кВт]  ΣРвтр= 0,28 - 0,18 = 0,1 [кВт]

3.Синхронну частоту обертання магнітного поля статора

Стандартний ряд синхронних частот :n1 = (3000,1500,1000,750,600)  n2 =1370:n1 =1500 [об/хв]

4.Число пар полюсів обмотки статора: р=60f/nр=60 50/1500 =2 пари полюсів

5.Номінальне ковзання : Sн=((n1-n2)/n1) 100%  Sн=((1500-1370)/1500) 100% = 8,6 %

6. Частоту струму в обмотці ротора: f2 = fSн   [Гц] f2 = 50  8,6 = 433   [Гц]

7. Номінальний момент:  Mн=9565 Pн/n2  [Н м] Mн=9565 0,18 / 1370 =1,25 [Н м]

8. Максимальний момент. Визначається із співвідношення Mм/Mн  Mм/Mн =2,2

Mм ==2,2 Mн Mм ==2,2 Mн  Mм ==2,2 1,25=2,7  [Н м]

9. Пусковий момент. Визначається із співвідношення Mп/Mн Mп/Mн =2,0

Mп ==2,0 Mн   Mп ==2,0 Mн    Mп ==2,2 1,25=2,7  [Н м]

10.  Номінальний струм Iн =(Рн 1000) /(√3 Uн ηнcosφ) [A]  Iн =(0,18  1000) /(√3 220 0,64 0,64) =1,17 [A]

11.  Пусковий струм. Визначається із співвідношення Іпн    Іп/Ін =5,0    Іп=Ін 5,0  Іп=1,17  5,0 = 5,88 [А]

Звіт зробити в електронній формі  завантаживши документ Excel . Занести  результати вимірювань та створити формули для розрахунку по зразку першої таблички  Завантажити форму електронного звіту.