foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Знання - це скарб, а навчання - ключ до нього.

Навчання - світло, а не навчання тьма.

Знання за гроші не купиш.

Знання - це сила, а незнання - робоча сила?

Хорошого спеціаліста робота сама шукає.

Електротехніка

  Практична робота №2

 Тема:  Розрахунок трифазних електричних кіл зміного струму.

Мета: Навчитись розраховувати  параметри та величини трифазних електричних кіл зміного струму.

Завдання: 

В трифазну чотирипровідну мережу з лінійною напругою ввімкнули зіркою опори R=10 Ом, ХL =8 Ом, Хс=15 Ом . Якщо у фазі ввімкнено два опори, то вони з'єднані послідовно.Накресліть схему ввімкнення, визначіть лінійні стру­ми і побудуйте векторну діаграму. За векторною діаграмою визначіть величину струму в нульовому проводі.

Таблиця

Варіант

Навантаження в фазах

Uл,В

А

В

С

 

01

R, XL

R

R

220

02

R

R

XL

380

03

R

R

Хc

660

04

R

R

XL

220

05

R

R

Хc

380

06

R

R, XL

R

660

07

R

R, XL

XL

220

08

R

R, XL

Хc

380

09

R

R, XL

R, XL

660

10

R

R, XL

R, Хc

220

11

R

R, Хc

R

380

12

R

R, Хc

XL

660

13

R

R, Хc

Хc

220

14

R

R, Хc

R, XL

380

15

R

R, Хc

R, Хс

660

16

R

XL

R

220

17

R

XL

XL

380

18

R

XL

Хc

660

19

R

XL

R, XL

220

20

R

XL

R, Хс

380

21

R

Хс

R

660

22

R

Хс

XL

220

23

R

Хс

Хc

380

24

R

Хс

R, XL

660

25

R

Хс

R, Хс

220

26

XL

R

R

380

27

XL

R

XL

660

28

XL

R

Хc

220

29

XL

R

R, XL

380

30

XL

R

R, Хс

660

 

Приклад розрахунку

Варіант

Навантаження в фазах

Uл,В

А

В

С

 

00

R, XL

R

R, Xc

380

Розв'язування:

Креслимо схему кола.pr2z

1.Визначаємо повні опори фаз.

Z = , Х=ХL -Хс

ZА = √ RA2+XA2 = 62+82 =10 Ом

ZВ = √ RВ2+XВ2RВ =8= 8 Ом

ZС = √ RС2+XС2 = 42+32 =5 Ом

2. Визначаємо фазну напругу UФ

UФ = Uл /√ 3= 380 / 1,7 = 220В

3. Визначаємо фазні та лінійні струми   Іл ф

ІАUФ /ZА = 220 / 10 =22А

ІВUФ /ZВ = 220 / 8 =27,5А

ІсUФ /Zс = 220 / 5 =44А

4.Визначаємо кути зсуву між фазною напругою і фазним струмом в кожній фазі

cosφА =  RA /ZA = 6/10= 0,6 ; φА = arccos 0,6 = 53° кут відставання.

cosφВ =  RВ /ZВ = 8/8= 1 ; φВ = arccos 1 = 0°

cosφС =  RС /ZС = 4/5= 0,8 ; φС = arccos 0,8 = 37° кут випередження.

5.Будуємо векторну діаграму.

pr2z1

Розпочинаємо побудову з  векторів фазних напруг UФА, UФВ, UФС розміщуючи їх під кутом 120°. При цьому приймаємо маштаб векторів напруги і струмів і визначаємо давжину векторів. Під кутами φА φВ φС до відповідних векторів фазних напруг відкладаємо вектори лінійних струмів  ІА ІВ Іс . Векторна сума лінійних струмів визначає струм в нульвому провіднику.ІN ≈ 50 A