foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Знання - це скарб, а навчання - ключ до нього.

Навчання - світло, а не навчання тьма.

Знання за гроші не купиш.

Знання - це сила, а незнання - робоча сила?

Хорошого спеціаліста робота сама шукає.

Електротехніка

Лабораторна робота №4

Тема: Визначенняі «кінців» обмотки статора асинхронного трифазного двигуна з коротко замкнутим ротором.

Мета: Навчитись знаходити одмотки електродвигуна їх початки та кінці та підключати їх до трифазної мережі.

Обладнання: Джерело трифазного змінного струму, асинхронний трифазний двигун з коротко замкнутим ротором, амперметри, вольтметри, ватметри, лампа , з’єднувальні проводи.

                        Послідовність виконання роботи.

1.Накреслити схему вмикання електродвигуна через контрольну лампу.

2. Визначення виводів кожної з фаз за допомо­гою контрольної лампи КЛ.

3. Кожну пару виводів, що належать до окремих фазних обмоток, намічають.

4. Визначають початки та кінці обмоток методом трансформації.

Метод трансформації полягає в тому, що в одну з фазних обмоток (рис. а) вмикають контрольну лампу К.Л (або прилад), а дві інші з'єднують послідовно і вмикають у мережу 220 В. Коли кінець однієї з фаз виявиться з'єднаним з початком іншої, їхній спільний магнітний потік буде спрямований перпендикулярно до пло­щини обмотки третьої фази й наведе у ній е. р. с., яка спричинює сві­тіння спіралі лампи. Якщо світіння непомітне, можна застосувати як індикатор вольтметр із шкалою до З0-60 В або лампу напругою 127 В. Коли ж у спільній точці з'єднаних послідовно двох фаз виявляться два кінці або два початки, як показано на рис. б, спільний магнітний потік обмоток, спрямований тепер уздовж площини обмотки третьої фази, е. р. с. у ній не наведе, що підтвердиться відсутністю світіння спіралі лампи або нульовим показом вольтметра. У цьому разі треба поміняти місцями виводи однієї з фаз і ввімкнути схемузнову.

Якщо лампа або вольтметр зафіксували наявність напруги в тре­тій обмотці, то намічають кінці і початки двох з'єднаних послідовно обмоток (при цьому цілком байдуже, який із виводів позначити «по­чаток», а який — «кінець»). Потім складають схему, наведену на рис, в; лампу (або вольтметр) вмикають на одну з двох обмоток з уже узгодженими виводами, наприклад у намічену цифрою І, і при­водять виводи обмотки ІІІ у відповідність з виводами обмотки ІІ.

po1

5. Визначають початки та кінці обмоток методом підбирання.

По одному з виводів від кожної обмотки з'єднують у спільну точку, а інші виводи вмикають у мережу. Якщо в спільній точці виявились усі три початки або кінці, то електродвигун працюватиме нормально. Тоді виводи, підведені до мережі, намічають, наприклад, як кінці, а виводи, об'єднані в спільну точку, як початки.

Якщо ж у спільній точці виявились, наприклад, два початки й один кінець (рис, а), то електродвигун дуже гуде, ротор його не відразу рушає з місця й погано обертається. У такому разі не слід довго (більш як 2...3 с) тримати двигун увімкнутим у мережу. Після цього міняють місцями виводи однієї з фаз і знову вмикають у мережу (рис. б). Коли ж і знову схему не вгадано, то виводи цієї фази повертають на попереднє місце й міняють місцями виводи наступної (рис, в) і т. ін. Максимальна кількість проб у цьому методі — три.

po2

6.Визначають початки та кінці обмоток методом відкритого трикутника.За третім методом початки й кінці обмоток визначають, склавши схему відкритого трикутника рис. Якщо в точках А і В зійшлись початок і кінець, вольтметр показує однакову напругу на кожній обмотці. Коли одна з обмоток «перевернута», на­пруга на ній буде трохи більшою, ніж на двох інших.

po3

6.Висновки.

7.Література