foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Знання - це скарб, а навчання - ключ до нього.

Навчання - світло, а не навчання тьма.

Знання за гроші не купиш.

Знання - це сила, а незнання - робоча сила?

Хорошого спеціаліста робота сама шукає.

Електротехніка

Лабораторна робота №6

Тема: дослідження електричного двигуна постійного струму.

Мета: навчитися запускати двигун, дослідити характеристику холостого ходу і зовнішню характеристику, дію додаткового опору в колі якоря.

Обладнання: двигун постійного струму з паралельним збудженням, навантажений вимірювальним гальмом; тахометр; амперметри постійного струму - 2 шт.; вольтметр постійного струму; реостат пусковий; вимикач; з'єднувальні проводи. Або персональний комп’ютер та комп’ютерна програма Electronics Worcbench

Самостійна робота
1.Повторити будову, принцип роботи двигуна постійного струму.
2.Ознайомитись із схемами підключення електричного двигуна в електричне коло.
3.Повторити характеристики двигуна постійного струму.

Послідовність виконання роботи.

1. Записати в табл. 1 технічну характеристику вимірювальних приладів.


2. Скласти електричне коло підключення двигуна.

3. Для дослідження робочих характеристик двигуна М, n, Ія, h=f(P2) при сталій напрузі живлення U = Uном і І = Ізб.ном,

запустити двигун без навантаження при повністю виведеному пусковому реостаті і номінальній напрузі на затискачах якоря.
Регулювальним реостатом встановити номінальну частоту обертання, зазначену в паспорті двигуна, і виміряти струми якоря і обмотки збудження, частоту обертання і напругу. 
4. Після цього вимірювальним електричним гальмом (ЕГ) навантажити двигун від холостого ходу до навантаження, що відповідає 1,2 І2ном . 
Повторити такі ж самі вимірювання для 6 проміжних значень навантажень. 

Результати вимірювання занести до табл.

5.За даними таблиці обчислити :

- обертаючий момент Мн = F l (г см )
- механічну потужність двигуна на валу Р2 =1,082 10-5 Мн n (Вт)
- споживану електричну потужність Р1 = U1(I1+I2) (Вт)
- коефіцієнт корисної дії h = 100 Р2/ Р1 (%)
6. Використовуючи дані вимірювання та обрахунків побудувати робочі характеристики двигуна: І2 = f (P2) ; Мн = f (P2) ; h = f(P2) ; n = f(P2)

Висновки
(обґрунтувати побудову робочих характеристик двигуна )

Питання для самоконтролю
1.Поясніть принцип роботи двигуна постійного струму.
2.Як регулювати частоту обертання якоря?
3.Чим пояснюється збільшення струму в колі якоря двигуна при зменшенні струму збудження та сталих навантаженнях?