foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Знання - це скарб, а навчання - ключ до нього.

Навчання - світло, а не навчання тьма.

Знання за гроші не купиш.

Знання - це сила, а незнання - робоча сила?

Хорошого спеціаліста робота сама шукає.

Електротехніка

Лабораторна робота №4
Тема: Дослідження однофазного лічильника активної електроенергії.
Мета: вивчення конструкції, принципу роботи однофазного та трифазного лічильника активної енергії, навчитися дослідно визначати постійну лічильника і його похибки вимірювання.
Обладнання: Однофазний лічильник; вольтметр  – 1 шт.; амперметр 5 А – 1 шт.; ватметр – 1 шт; ; лампи розжарення 100Вт- 3 штуки; сикундомір.
Самостійна робота
1.Повторити будову, конструкцію, принцип роботи однофазного та трифазного лічильників.
2.Ознайомитись із схемами підключення електричних лічильників в електричне коло.
Послідовність виконання роботи.
1. Записати в табл. 1 технічну характеристику вимірювальних приладів

      Назва приладу      Тип                   
 Кількість          Технічні дані                                           
       
       

2. Скласти схему вимірювання параметрів лічильника або використати схему підключення лічильника у вашому будинку чи квартирі

3. Перевірити лічильник на  відсутність самохід. Для цього необхідно  вимкнути всі споживачі і на протязі 15 хвилин спостерігати за лічильником. За цей час індукційний лічильник  повинен здійснити не більше одного оберту диску а електронний не більше одного одного імпульсу.

4. Визначаємо відносну похибку вимірювання  лічильником.

4.1 Необхідно вимкнути всі споживачі та  ввімкнути 1 лапму 100Вт, чи інший споживач потужність якого точно відомий.

4.2 Секундоміром визначаємо час 10  імпульсів (час від 1 до11  спалаху),t10(с), N=10

4.3 Записати в таблицю показники ватметра як дійсне значення активної потужності Р в колі або визначити потужність за значенням вольтметWhра і амперметра  Р = І U [Вт] , або за значенням напруги і опору споживача Р = U2/R [Вт].  також можно використати енргомір зображений на рисунку.

Якщо немає приладів тоді можна записати значення потужності з паспотра приладу (лампочка, фен, праска) але в такому випадку розрахунки будуть мати більшу похибку.

4.4 .Обчислити витрату електроенергії, зафіксовану лічильником Wл = 3600 N / C t,  [кВт  год].

C- постійна лічильника(наприклад 3200 imp/kWh (імп/ кВт-година), вказана на лічильнику.

t - час 10 інтервалів між імпульсами або 10 обертів диску ,[с]

4.5.Розрахувати дійсну витрату електроенергії через показники ватметра:Wд=P t/1000*3600 [кВт  год]

4.6.Обчислити відносну похибку вимірювання: δ =[(Wд-Wл)/ Wд] 100%

4.7 Повторюємо дослід для  двох та трьох ламп розжарення.

 Таблиця 2

№      Результати вимірювань                        Результати обрахунків       
U,B I,A P,Вт Nx, спалахів

C,imp/kWh

t,с Wд, кВт* год Wл,кВт* год δ,%
Формули   I=P/U         Wд =  P t Wл = 3600 N / C t δ =[(Wд-Wл)/ Wд] 100%
1 лампа 220 0,45 100 10 3200 650 0,018 0,017 4,14
2 лампи                  
3 лампи                  

Звіт зробити в електронній формі  завантаживши документ Excel . Занести  результати вимірювань та створити формули для розрахунку по зразку першої таблички  Завантажити форму електронного звіту.

Контрольні запитання
1.З яких частин складається вимірювальний механізм індукційного лічильника?
2.Пояснити механізм утворення біжучого магнітного поля.
3.Пояснити, як практично визначити постійну лічильника.