foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Знання - це скарб, а навчання - ключ до нього.

Навчання - світло, а не навчання тьма.

Знання за гроші не купиш.

Знання - це сила, а незнання - робоча сила?

Хорошого спеціаліста робота сама шукає.

Електротехніка

Лабораторна робота 3

Тема: дослідження трифазної системи при з'єднанні споживачів в зірку.

Мета: дослідження співвідношень фазних і лінійних напруг та струмів при з'єднанні споживачів у зірку, а також перерозподіл напруги і струму при обриві нульового або лінійного проводу.

Обладнання: Джерело трифазного струму 220/127 В; лампи розжарювання – 12 шт.; вольтметри 150/300 В- 6 шт; амперметри – 4 шт.; вимикачі – 3 шт; з’єднувальні провідники –12 шт. Або персональний комп’ютер, комп’ютерна програма Electronics Worcbench

Самостійна робота
1.Повторити поняття про лінійні і фазні струми та напруги в трифазних електричних колах.
2.Роль нульового проводу при симетричних і несиметричних навантаженнях трифазних кіл з'єднаних у зірку.

Послідовність виконання роботи.
1. Записати в табл. 1 технічну характеристику вимірювальних приладів.

2. Скласти електричне коло відповідно до схеми.
3. Підключаємо напругу живлення при ввімкнених вимикачах. Вимірюємо фазні струми IA, IB, IC, струм в нульовому проводі IN, фазні напруги UA, UB, UC, лінійні напруги U, U, U.
4. Вимикаємо вимикач SA1. Проводимо вимірювання. 
5. Вмикаємо вимикач SA1 і вимикаємо вимикачі ламп розжарення SA2, SA3, SA4. Проводимо вимірювання. 
6. Вимикаємо вимикач SA1 і вимикаємо вимикачі ламп розжарення SA2, SA3, SA4. Проводимо вимірювання. Результати вимірювання заносимо в табл.

7.Обрахувати фазні потужності і загальну потужність кола:

8. Побудувати векторні діаграми напруг і струмів для кожного з дослідів. З дотриманням масштабу

Висновки
(співвідношення між лінійними і фазними напругами та струмами, роль нульового проводу)

Контрольні запитання
1.Як утворюється трифазна система напруг?
2. Які є способи з’єднання споживачів трифазного струму?
3.В якому випадку струм нейтралі рівний нулю?
4.Роль нульового проводу при несиметричному навантаженні.
5.За якими формулами обчислюють активну, реактивну і повну потужність однієї фази споживача?